simon schultz

MIKROANIMATION

Period:

2017 – 2018

Verktyg:

Sketch, Flinto, After Effects
Detta är ett axplock av UI-animationer jag skapat. Jag anser det är viktigt att använda animation i gränssnitt och på nätet, för att på bästa sätt hjälpa och underlätta för användaren.