simon schultz

BIONOTE

Kund:

Bionote

Digital Designers:

Jag och Johan Thorstensson

Period:

Januari 2017

Verktyg:

Sketch, Illustrator, Flinto
Bionote är en tjänst där användaren kan ladda upp och dela med sig av bilder på diverse djur- och växtarter i världen, som sedan identifieras gemensamt av communityn. Syftet är att främja biologisk mångfald och öka intresset samt kunskapen kring klimathotet och världens djur- och växtliv.

Vi tog fram en ny grafisk profil, som utgick ifrån Bionotes tidigare färgschema. Vi utformade en helt ny logotyp som förde samman de viktigaste elementen i tjänsten. Vi tog också fram en ny landningssida som är det första användaren möter på hemsidan. Även en animation som förklarar vad Bionote är och hur tjänsten fungerar. Vi skapade också ett set med ikoner som ska användas för att tagga och kategorisera bilder.